Pröva digital marknadsföring

Digital marknadsföring är användningen av internet, mobila enheter, sociala medier, sökmotorer och andra kanaler för att nå konsumenter. Somliga marknadsföringsexperter anser att digital marknadsföring är en helt ny strävan. En strävan som kräver ett nytt sätt att kontakta kunder samt även nya sätt att förstå hur kunder beter sig.

Förstå digital marknadsföring

Digital marknadsföring riktar sig mot ett specifikt segment av kundgruppen och är interaktiv. Internetmarknadsföring är reklam som enbart sker på Internet, medan digital marknadsföring även kan ske via mobila enheter, på en tunnelbaneplattform, i ett videospel eller via en smartphone-app.

Så gjorde McDonalds

För några år sedan bestämde sig McDonalds för att hålla nattöppet på ett stort antal platser i syfte att locka nattarbetande kunder. McDonalds riktade sig då till skiftarbetare och resenärer med digitala annonser. Företaget visste givetvis att dessa människor utgjorde en stor del av företagets nattverksamhet. Vidare uppmuntrade McDonalds dem att ladda ner en ny restaurangfinnar-app. Därtill kommer att McDonalds riktade in dem på annonser som placerades på bankomater och bensinstationer. Och på webbplatser som de visste att kunderna besökte på natten.

Ta en titt här för att se hur digital marknadsföring ökar och inkluderar sökresultatannonser, e-postannonser och marknadsförda tweets – allt som innehåller marknadsföring med återkoppling till kunden eller en tvåvägskommunikation mellan företaget och kunden.