Nå ut på rätt sätt

Att marknadsföra sig själv, sitt företag eller någon annans företag kan man göra på en mängd olika sätt. Ska man göra det effektivt däremot, då gäller det att nå ut i rätt kanaler.

Ett vanligt misstag som företag är att man försöker ”sälja till alla” genom att försöka att rikta sig till, och se precis alla människor som potentiella kunder – på marknadsföringsspråk betyder det att alla människor är ens målgrupp. Att ha fler än en målgrupp är inte ovanligt, men då krävs det att man känner till att man behöver nå ut till målgrupperna på olika sätt och troligtvis även med olika uttryck.

Exempelvis om du säljer produkter som passar unga så är det en kanal där du vet att du når ut till unga och det är med ett budskap som unga förstår och tar till sig. Ska du istället nå ut till en äldre målgrupp, ja då är det kanske en helt annan kanal du bör välja och möjligen ett annat budskap, alternativt samma budskap men på ett annorlunda sätt. Det blir ju ett uppenbart problem om man ser alla som en målgrupp och försöker nå alla med samma budskap och i samma kanal – du kommer att gå miste om kunder helt enkelt.

Syns du inte så finns du inte

Det mest grundläggande uttrycket i marknadsföringen är ”syns du så finns du inte”. Det står sig bra på egen hand men går även att bryta ned i mindre delar. Du kan ju som vi redan nämnt, synas och höras men göra det på fel sätt. Det gäller att vara smart helt enkelt. Något som ofta brukar löna sig är att synas tillsammans med ett varumärke som är starkare än ens eget. Det finns många exempel på detta, men om vi ska välja ett så kan vi ta artister och deras konserter. I länken så ser du att de dels finns på en känd sida där du kan köpa evenemangsbiljetter, vilket är bra. Dessutom så syns man bredvid andra artister. Men det sättet man i artistbranschen nyttjar andras varumärken så handlar det framförallt genom att man agerar förband eller supportband till en större artist.

Bland företag så kan det istället se ut som så att man ser till att associeras med varumärken man vill bli associerade med. Det kan vara saker man saluför och det kan vara via sponsrings- och samarbetsavtal med exempelvis en populär idrottsklubb.