Marknadsföring och Kommunikation – Lika ändå olika

För många är marknadsföring och kommunikation i princip samma sak, och visst har dom likheter, men att säga att det är samma sak är att gå ett steg för långt. Vi ska försöka reda ut begreppen, inte av princip, utan för att du behöver förstå skillnaden om du exempelvis väljer att anlita en kommunikationsbyrå såsom Brid agency. Kortfattat så är skillnaden att marknadsföring handlar om att locka och behålla kunder främst genom betalt utrymme, kommunikation däremot handlar om att locka och behålla kunder genom egna eller förtjänade plattformar. Snurrigt, ingen fara, vi ska förklara.

Marknadsföringens syfte är att rikta lockande budskap åt rätt kundgrupper med syfte att driva försäljning. Dessa budskap förmedlar inom marknadsföring via exempelvis reklam eller genom digital marknadsföring såsom google ads. Dessa insatser kommer kosta pengar som ni redan vet. Det handlar med andra ord om att uppnå en punkt där pengarna som spenderas för att locka kunder står i paritet till intäkterna som företagen kan få genom dessa marknadsföringsåtgärder. En fördel som detta har till skillnad mot kommunikation är mätbarheten. Det finns mängder med nyckeltal som kan ge underlag för satsningar på marknadsföring.

Syftet med kommunikation är snarlik, det handlar om att förfina varumärket och befästa en bild både internt och externt som kunder eller andra intressenter upplever trovärdigt. Detta kan bli kostsamt om det är stora insatser som krävs, men det finns inte samma kostnader förknippad med att förmedla budskapen, det är snarare en fråga om engångskostnader som kan bli högre. Dessa insatser kan i längden resultera i ökad försäljning, men eftersom att det är betydligt trubbigare att mäta människor tankar och uppfattningar kan det många gånger vara svårt att motivera kostnader för kommunikation. Vår rekommendation är alltid att kombinera marknadsföringen med kommunikation och att ha förståelse för att båda kan addera värde men på sina olika vis.