Marknadsföra genom event

Ett event är ett perfekt tillfälle att satsa på lite extra marknadsföring. Nu kan det antingen handla om ett event man själv sätter upp eller genom att vara en sponsor för någon annans event.

Vi börjar med att titta på alternativ nummer två då det i regel kommer vara det enklare alternativet. Att sponsra ett event är sällan väldigt komplicerat och arrangörer välkomnar många olika typer av sponsorer. Ska man själv sponsra ett event kan man först och främst se det som ett sätt att nå ut till sin målgrupp, men det är även ett sätt att skapa goodwill. Speciellt om det handlar om välgörenhet.

Det är vanligt att sponsorer betalar en liten summa för att få upp sitt namn någonstans under eventet i fråga. Men att gå ett steg längre och ha representanter på plats kan ge mycket bättre resultat. Kanske det även är värt att ha en liten giveaway eller liknande på plats också? Det finns mängder av småprylar man kan använda sig av i en sådan situation.

Att hålla i ett event själv kommer självfallet vara betydligt mer arbete, men betyder också att man har mycket mer kontroll över hur ens budskap syns och levereras. Tänk bara på att eventet i sig kommer att vara något som behöver marknadsföring för att så många som möjligt ska få upp ögonen för det.

Under själva eventet är det viktigt att ha rätt fokus. Tänk på budskapet och vilken tjänst eller produkt som är mest givande att fokusera på. Se till att alla som arbetar på eventet är med på noterna och fått lite träning om hur de ska hantera besökare och hur de ska svara på de viktigaste frågorna.

Ett event kan också vara en perfekt plats att skapa nya kontakter. Se därför till att ha metoder för att ta kontakt med både potentiella kunder och samarbetspartners. Och var noga med att följa upp efter eventet också.